kgk bağımsız denetçilik sınavı kursları

KGK BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI

Ülkemizde, bağımsız denetimin kapsamı her geçen yıl genişlemekte ve bağımsız denetçilik önemli bir meslek haline gelmektedir. Sermayenin küreselleşmesi, şirketlerin büyük ve karmaşık yapıları, hata ve hile riskleri gibi faktörler karar alıcıların güvenilir bilgiye olan ihtiyacını artırmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanması ancak uluslararası standartlara uygun olarak yapılacak denetimlerle ve bu denetimleri yürütecek etik kurallara uyan ve yetkin bağımsız denetçilerle mümkün olabilecektir.

KGK BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVINA HAZIRLIK SÜRECİNDE SİZE SUNDUKLARIMIZ

  • Her ders için güncel ders kitabı
  • Her ders için soru bankası
  • Her ders için güncel ders notları ve konu tarama testleri
  • Sınav haftası yoğunlaştırılmış etüt (Kamp)
  • Son hamle soruları
  • Rehberlik hizmeti

Ülkemizde, bağımsız denetimin kapsamı her geçen yıl genişlemekte ve bağımsız denetçilik önemli bir meslek haline gelmektedir. Sermayenin küreselleşmesi, şirketlerin büyük ve karmaşık yapıları, hata ve hile riskleri gibi faktörler karar alıcıların güvenilir bilgiye olan ihtiyacını artırmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanması ancak uluslararası standartlara uygun olarak yapılacak denetimlerle ve bu denetimleri yürütecek etik kurallara uyan ve yetkin bağımsız denetçilerle mümkün olabilecektir.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak, denetim standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek ve bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmakla yetkilidir. Bu yetkileri kapsamında yapmış olduğu düzenlemeler ile bağımsız denetçi olabilmenin koşullarını yeniden belirlemiştir.

Önemli olan koşullardan biri sınavlarda başarılı olabilmektir. Bilindiği üzere bağımsız dene-tim yetkisi Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere (SMMM) verilmektedir. KGK tarafından yapılan sınavlara, YMM’ler üç konudan (muhasebe standartları / denetim / sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik mevzuatı), SMMM’ler ise dört konudan (muhasebe standartları / denetim / kurumsal yönetim ilkeleri ve finansal yönetim / sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik mevzuatı) sınavlara tabi tutulacaklardır.

Sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden yüz puan üzerinden en az altmış puan alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az yetmiş puan olması şarttır. Not yükseltmek amacıyla sınav konularının her birinden ayrı ayrı sınava girilebilir. Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek sınav notu esas alınır. Sınava müracaat edildiği halde sınava iştirak edilmemesi durumunda önceki not, süresi içinde geçerliliğini korur. Konuları itibarıyla sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir.

Deha Eğitim Kurumları ve Yayınları, SMMM sınavlarına yönelik 15 yıllık deneyimi ile ülkemizde ilk ve tek olmanın ayrıcalığını KGK bağımsız denetçilik sınavlarında da sürdürmektedir. Bağımsız denetçilik sınavlarına yönelik kapsamlı eğitim programlarımız ve güncel yayınlarımız ile kazandırmaya devam ediyoruz.